ΔΟΜΕΣ

Εκτύπωση

Το Θεραπευτήριο σήμερα λειτουργεί σε τρείς κατηγορίες εγκαταστάσεων:

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (Λεωφ. Βουλιαγμένης & Ελ. Βενιζέλου - ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ)
Στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού και συγκεκριμένα στα κτίρια 232, 263, 266 και 205 η χρήση των οποίων έχει παραχωρηθεί από την ΚΕΔ στο Θεραπευτήριο για αόριστο χρονικό διάστημα, στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.
Τα κτίρια αυτά, συνολικού εμβαδού 1137 τ.μ. επί οικοπεδικής έκτασης 22.785 τ.μ., πλην του κτιρίου 205, έχουν ανακαινισθεί και επισκευασθεί, είναι προσβάσιμα, προσπελάσιμα και φιλόξενα για χρήση από ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις Ελληνικού στεγάζονται:
- Διοίκηση
- Διεύθυνση
- Γραμματεία
- Γραφείο Προσωπικού
- Λογιστήριο
- Γραφείο Προμηθειών
 


Στον ίδιο χώρο έχει κατασκευασθεί και ανήκει στο Θεραπευτήριο το ανοικτό θερμαινόμενο κολυμβητήριο με το κτίριο αποδυτηρίων.
Επιπλέον στο Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α. έχει παραχωρηθεί ο Α’ όροφος, εμβαδού 790 τ.μ., του Νοσοκομείου της πρώην Αμερικάνικης Βάσης με σκοπό την δημιουργία Κέντρου Φυσικής Αποκατάστασης.
2. ΜΟΝΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ν. Ζέρβα 16 – Γλυφάδα):

Δυναμικότητα κλινών: Οργανικές κλίνες 100, ανεπτυγμένες 60 (*1)
Στην Μονάδα αυτή περιθάλπονται:
- Χρονίως πάσχοντες
- άτομα που ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης με στόχο την πλήρη λειτουργική αποκατάσταση και την επανένταξη στην ενεργό δραστηριότητα.

Η Μονάδα αυτή στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο (πρώην Ιδιωτική Κλινική), εμβαδού 1.700 τ.μ. και μηνιαίο μίσθωμα (σήμερα) 20.025,00 €.


3. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (28ης Οκτωβρίου 13 – Μελίσσια):

Δυναμικότητα κλινών: Οργανικές κλίνες 100, ανεπτυγμένες 87 (*2)
Στη Μονάδα αυτή φιλοξενούνται:
- υπερήλικες που είχαν εισαχθεί πριν το έτος 1985, όπου λειτουργούσε ως «Στέγη Υπερηλίκων»,
- άτομα με χρόνιες παθήσεις και έντονα κοινωνικά προβλήματα που η εισαγωγή τους έγινε μετά την μετατροπή του σε Θ.Χ.Π. (1985).
Η Μονάδα στεγάζεται σε κτίριο που κατασκευάσθηκε με κονδύλια του Ο.Η.Ε. κατά το έτη 1968-70, συνολικού εμβαδού 3156 τ.μ. επί οικοπέδου 6.743 τ.μ.
Η Μονάδα Μελισσίων, απευθύνεται κυρίως σε αυτοεξυπηρετούμενα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα οποία στερούνται οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και σε άτομα με χρόνιες παθήσεις ηλικίας 18 ετών και άνω που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.


Σημ.: (*1), (*2) : Με Αποφάσεις του Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου η δυναμικότητα σε κλίνες μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με την επάρκεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού.